Ambona

 • Jaka jesteś, Polsko?

  W dniach 2–3 czerwca 2016 r. w gmachu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Spory o Rzeczpospolitą”.

 • Naukowo o rodzicielstwie

  Jaki wymiar przybiera dzisiejsze rodzicielstwo? Czy instytucje kościelne oraz prawne pomagają przetrwać kryzysy w rodzinie, czy wspierają macierzyństwo i ojcostwo?

 • Post w dawnej Polsce

  Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który dziś wygląda zupełnie inaczej niż w dawnej Polsce. 

 • Wartość rodziny w dobie ponowoczesnych przemian

  Jak wygląda dziś wychowanie w rodzinie? Jaką funkcję pełni obecnie ta podstawowa komórka społeczeństwa?

Script logo